Pozvánka na valné zhromaždenie 18.7.2020
Pozývame Vás na valné zhromaždenie Pozemkové spoločenstvo UKR Brodno, ktoré sa uskutoční 18.7.2020 (sobota) o 14:00 v KD Brodno

Rozpis brigád pre rok 2020
Rozpis brigád pre rok 2020, schválených na valnom zhromaždení

POZVÁNKA - ZRUŠENIE
Výbor PS UKR Brodno oznamuje, že Valné zhromaždenie PS UKR, zvolané na deň 18.4.2020 o 14:00 hod., v Kultúrnom dome v Brodne, sa z dôvodu nariadenia vlády SR o zamedzovaní rozširovania pandémie koronavírusu KOVID-19, o stretávaní sa a zhromažďovaní väčšieho počtu ľudí na jednom mieste sa RUŠÍ.

Pozvánka na valné zhromaždenie 18.4.2020
Pozývame Vás na valné zhromaždenie Pozemkové spoločenstvo UKR Brodno, ktoré sa uskutoční 18.4.2020 (sobota) o 14:00 v KD Brodno

VÝZVA - voľby do výboru PS UKR Brodno

Rozpis brigád pre rok 2019
Rozpis brigád pre rok 2019, schválených na valnom zhromaždení

Pozvánka na valné zhromaždenie 13.4.2019
Pozývame Vás na valné zhromaždenie Pozemkové spoločenstvo UKR Brodno, ktoré sa uskutoční 13.4.2019 (sobota) o 14:00 v KD Brodno

Pozvánka na valné zhromaždenie 7.4.2018
Pozývame Vás na valné zhromaždenie Pozemkové spoločenstvo UKR Brodno, ktoré sa uskutoční 7.4.2018 (sobota) o 14:00 v KD Brodno

Volebný lístok
pre voľby do výboru a dozornej rady Pozemkového spoločenstva UKR Brodno, konaných na Valnom zhromaždení dňa 8.4.2017 v Brodne

Pozvánka na valné zhromaždenie 8.4.2017
Pozývame Vás na valné zhromaždenie Pozemkové spoločenstvo UKR Brodno , ktoré sa uskutoční 8.4.2017 (sobota) o 14:00 v KD Brodno

Pozvánka na valné zhromaždenie 30.4.2016
Pozývame Vás na valné zhromaždenie Pozemkové spoločenstvo UKR Brodno , ktoré sa uskutoční 30.4.2016 (sobota) o 14:00 v KD Brodno

Pozvánka na valné zhromaždenie 14.3.2015
Pozývame Vás na valné zhromaždenie Pozemkové spoločenstvo UKR Brodno , ktoré sa uskutoční 14.3.2015 (sobota) o 14:00 v KD Brodno