POZVÁNKA - ZRUŠENIE

Výbor PS UKR Brodno oznamuje, že Valné zhromaždenie PS UKR, zvolané na deň 18.4.2020 o 14:00 hod., v Kultúrnom dome v Brodne, sa z dôvodu nariadenia vlády SR o zamedzovaní rozširovania pandémie koronavírusu KOVID-19, o stretávaní sa a zhromažďovaní väčšieho počtu ľudí na jednom mieste sa RUŠÍ.

Náhradný termín pre konanie sa Valného zhromaždenia PS UKR Brodno bude určený po zrušení opatrení vládou SR a po ukončení pandémie koronavírusu KOVID-19.

Informácia o náhradnom termíne konania sa Valného zhromaždenia PS UKR Brodno bude členom PS UKR včas oznámená prostredníctvom webovej stránky spoločenstva www.ps-ukr-brodno.sk, vývesnej tabule v obci ako aj správou v miestnom rozhlase v Brodne.