Rozpis brigád pre rok 2020
Rozpis brigád pre rok 2020, schválených na valnom zhromaždení

Vitajte na oficiálnej webovej stránke „Pozemkového spoločenstva urbariátu, komposesorátu, reštitúcií Brodno“. / PS UKR Brodno /

Prostredníctvom tejto stránky Vás budeme informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa nášho spoločenstva. Na stránke nájdete základné informácie, platné a pripravované dokumenty k pripomienkovaniu, ako aj aktuality z diania v spoločnosti.

Stránka vytvára priestor pre diskusiu a pripomienkovanie pripravovaných dokumentov a prezentovanie názorov k činnosti nášho spoločenstva.

Výbor spoločenstva privíta každú aktivitu členov, pripomienky a námety vedúce k vylepšeniu stránky, ako aj činnosti spoločenstva.

Identifikačné údaje spoločnosti

Názov:Pozemkové spoločenstvo urbariátu, komposesorátu, reštitúcií Brodno (PS UKR Brodno)
Sídlo:Brodno č. 114, 010 14 Žilina
Právna forma:spoločnosť s právnou subjektivitou
Register pozemkových spoločenstiev:vložka R-0024/511, registrácia 2014/00535-L-02/BAM
Dátum zápisu:05.02.2014, na Okresnom úrade Žilina, pozemkový a lesný odbor, ul. A. Kmeťa č. 17, 011 39 Žilina
IČO:42351154
DIČ:2024051700
IČ DPH:SK2024051700
Bankové spojenie:SLSP Žilina, č. účtu 4008073499/7500
Telefón:0911 560 245
0911 560 244 - evidencia, dedičské konania
E-mail:ukr@ps-ukr-brodno.sk