Rozpis brigád pre rok 2020
V zmysle uznesenia Valnej hromady PS UKR Brodno zo dňa 13.4.2019 výbor PS predkladá termíny brigád na úpravu plôch, vykášanie okolo sadeníc.
Každý člen je povinný odpracovať 1 brigádnickú hodinu za jeden hlas (jeden podiel).
Jeden hlas, jeden podiel = 1 000 m2
Za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu bude členovi znížená čiastka podielu na hospodárskom výsledku (dividenda) za rok 2020 o 4€
Každý účastník brigády je povinný vlastnoručne podpísať prezenčnú listinu.
Každý účastník brigády si zabezpečí vhodný pracovný odev a obuv, prinesie so sebou vhodné pracovné náradie - kosák a pracovné rukavice.
Dátum Plánovaná činnosť Zodpovedný
13.6.2020 Vykášanie, uhadzovanie haluziny Ing. Ján Dupkala
0908 901 617
20.6.2020 Vykášanie, uhadzovanie haluziny Marián Moravec
0903 712 067
27.6.2020 Vykášanie, uhadzovanie haluziny Jozef Moravec
0911 560 245
4.7.2020 Vykášanie, uhadzovanie haluziny Štefan Šutý
0902 916 551
11.7.2020 Vykášanie, uhadzovanie haluziny Ing. Ján Michel
0902 978 203
18.7.2020 Vykášanie, uhadzovanie haluziny Ing. Ján Barčík
0911 560 244
1.8.2020 Vykášanie, uhadzovanie haluziny Anna Isteníková
8.8.2020 Vykášanie, uhadzovanie haluziny Viera Kozlíková
0904 056 931
5.9.2020 Vykášanie, uhadzovanie haluziny Darina Jankovičová
0911 231 044
12.9.2020 Uhadzovanie haluziny Anton Kuchár
19.9.2020 Uhadzovanie haluziny Ing. Ján Dupkala
0908 901 617
3.10.2020 Uhadzovanie haluziny Jozef Moravec
0911 560 245
10.10.2020 Uhadzovanie haluziny Ing. Ján Michel
0902 978 203
17.10.2020 Uhadzovanie haluziny Ing. Ján Barčík
0911 560 244
24.10.2020 Uhadzovanie haluziny Štefan Šutý
0902 916 551
V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda nekoná.
Zraz účastníkov brigády je o 7:30 hod. pred Kultúrnym domom v Brodne.

Prehľad odpracovaných brigádnických hodín za obdobie od 13.6.2020 do 28.11.2020 PDF