Volebný lístok

pre voľby do výboru a dozornej rady Pozemkového spoločenstva UKR Brodno,
konaných na Valnom zhromaždení dňa 8.4.2017 v Brodne


Návrh kandidátov pre výbor:

 • Ing. Ján Micheľ
 • Ing. Ján Barčík
 • Jozef Moravec
 • Michal Súkeník
 • Marian Moravec
 • Anton Kuchár
 • Ing. Ján Dupkala
 • Štefan Šutý ml.
 • Ľubomír Majtán
 • Ing. Buhuš Dzurňák

Krúžkovať maximálne 7 kandidátov !!

Návrh kandidátov pre dozornú radu:

 • Anna Isteníková
 • Darina Jankovičová
 • Viera Kozlíková
 • Jaroslava Baltová

Krúžkovať maximálne 3 kandidátov !!

POČET HLASOV VOLIČA: