Ponuka na prenájom nebytových priestorov

Pozemkové spoločenstvo UKR Brodno ponúka na prenájom nebytové priestory v kultúrnom dome v Brodne, vhodné pre zriadenie prevádzky firmy, reštaurácie, pizzerie či inej prevádzky pre potreby podnikania.

Ponúkané priestory je potrebné vidieť.

Dohoda, vzájomne výhodná, istá.

Rozpis brigád pre rok 2019
Rozpis brigád pre rok 2019, schválených na valnom zhromaždení

Vitajte na oficiálnej webovej stránke „Pozemkového spoločenstva urbariátu, komposesorátu, reštitúcií Brodno“. / PS UKR Brodno /

Prostredníctvom tejto stránky Vás budeme informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa nášho spoločenstva. Na stránke nájdete základné informácie, platné a pripravované dokumenty k pripomienkovaniu, ako aj aktuality z diania v spoločnosti.

Stránka vytvára priestor pre diskusiu a pripomienkovanie pripravovaných dokumentov a prezentovanie názorov k činnosti nášho spoločenstva.

Výbor spoločenstva privíta každú aktivitu členov, pripomienky a námety vedúce k vylepšeniu stránky, ako aj činnosti spoločenstva.

Identifikačné údaje spoločnosti

Názov:Pozemkové spoločenstvo urbariátu, komposesorátu, reštitúcií Brodno (PS UKR Brodno)
Sídlo:Brodno č. 114, 010 14 Žilina
Právna forma:spoločnosť s právnou subjektivitou
Register pozemkových spoločenstiev:vložka R-0024/511, registrácia 2014/00535-L-02/BAM
Dátum zápisu:05.02.2014, na Okresnom úrade Žilina, pozemkový a lesný odbor, ul. A. Kmeťa č. 17, 011 39 Žilina
IČO:42351154
DIČ:2024051700
IČ DPH:SK2024051700
Bankové spojenie:SLSP Žilina, č. účtu 4008073499/7500
Telefón:0911 560 245
0911 560 244 - evidencia, dedičské konania
E-mail:ukr@ps-ukr-brodno.sk